Miksi SHS Dryer/Why

 

SHS Dryer

SHS Dryer

MIKSI?

• Investoinnit hinta on pienempi kuin perinteisissä kuivausmenetelmissä

• Lyhyt takaisinmaksuaika

• Jäte-energia SHS-prosessissa voidaan käyttää uudelleen muissa prosesseissa, koska korkea lämpötila tekee jätteestä höyryä

• Mahdollistaa erittäin vähän energiaa kuluttavia kuivausprosesseja

• Muunneltavuus tietyissä rajoissa

 

Ympäristön ongelmia perinteisissä menetelmissä esim lietteen käsittelyssä.

Mekaaninen kuivaus:

• Korkea bakteriologinen riski jos käytetään lannoitteena

• Kalliit kuljetuskustannukset (kuiva-ainepitoisuus vain 25% lietteestä)

• Joitakin lietettä voidaan polttaa,  mutta  mekaaninen kuivauksen sisältää silti 75% vettä

•  Tuottaa 13 kertaa enemmän savukaasujen verrattuna höyryllä kuivumiseen (ETV) 2008 Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Suomi

 

SHS Dryer hyödyt

• Ei bakteriologisia riskeja – lopputuote verrattavissa maitojauheeseen!

• Parempi palaminen, paljon vähemmän vettä

• Jätteen höyrynlämpötila on korkea, joten sitä voidaan käyttää kaukolämmössä,  kylmissä prosesseissa tai teollisissa prosesseissa

• Yksinkertainen, kestävä rakenne ja prosessia voidaan helposti ohjata

• Käsitellyn tuotteen on erinomainen hygieeninen laatu

• Lopulliset tuotteet ovat täydellisisesti  jatkokäsittelyyn sopivia, rakeisia prosessessin jälkeen

• Ei ole vaadi poistoilmaa

• Ei palo-ja räjähdysvaara prosessissa

 

KUSTANNUSTEHOKKUUTTA & JOUSTAVUUTTA

• Kompakti muotoilu ja perinteinen tekniikka, sopii hyvin kehitysmaihin

• Suuri  muunneltavuus eri tarkoituksiin

• Alhainen energiankulutus – korkea energian talteenoton

• Alhaiset siivouskulut

• Alhaiset huoltokustannukset

• Ei tarvetta jäähdytysvesijärjestelmän

• Voidaan rakentaa paikallisesti

 

WHY SHS DRYER

•Investment price is comparable with traditional drying methods

•Short payback time

•Waste energy of SHS-process can be re-used in other processes because of the high temperature of the waste vapor

•Enables very low energy consuming drying processes

•Scalable within certain limits

 

ENVIRONMETAL PROBLEMS WITH TRADITIONAL METHODS 

After mechanical drying:

• High bacteriological risks if used as fertilizer

• Expensive transportation cost (total solids just 25% of sludge)

• Some sludge can be burned after mechanical drying but consists still 75% water

• Result is high pollution impact, generating 13 times more flue gas compared with superheated steam drying process Environmental Technology Verification (ETV) 2008 by VTT Technical Research Centre of Finland

 

BENEFITS OF SHS DRYER

•No bacteriological risks- comparable with milk powder!

•Improved burning process, much less water in the burning area of boiler

•Waste steam temperature is high, so it can be used for district heating, district cold process or in industrial processes

•Simple, robust construction and process can be easily controlled

•Treated product has excellent bacteriological quality

•Final products are perfect for further handling, normally granulated in the process

•There is no exhaust air

•There is no fire and explosion risk in the process

 

COST EFFICIENCY & FLEXIBILITY 

•Compact design and traditional technology is good for development countries, too

•High flexibility

•Low energy consumption – high rate of energy recovery

•Low cleaning costs

•Low maintenance costs

•No need for cooling water system

•Can be built locally