Rakentaminen/Construction

rakennus

”Rakennustoiminnan tuotanto-, korjaus- ja purkujätteet voidaan lajitella joko syntypaikalla tai toimittaa lajiteltaviksi sekalaista rakennusjätettä vastaanottaviin laitoksiin. Puu- ja metallijätteiden lajittelu omiksi kuormikseen niiden syntypaikalla on usein taloudellisesti kannattavaa. Omiksi kuormikseen on tarpeen lajitella myös betoni- ja tiilijätteet sekä maa- ja kiviainekset. Rakennusjätteiden joukkoon eivät kuulu ongelmajätteet eli vaaralliset jätteet tai sähkö- ja elektroniikkaromut.” Näin sanoo EU:n yleinen lakiohje. Mutta entä jos rakennusjäte voitaisiin käyttää vaikka engergiaksi, maanparannusaineeksi tai vaikkapa tieden perustaksi ja kaikki tämä tehdään taloudellisesti. Me uskomme ihmeisiin. SHS Dryer on.

”Waste generated through construction production, renovation and demolition works may be either sorted directly at source or delivered to such plants dealing with unsorted construction wastes. The immediate sorting of timber and metal waste into separated loads at source is usually a profitable solution. Concrete and brick debris, as well as extractable soil resources and rock material, must also be source-separated as individual loads. Construction waste may not contain any hazardous waste or electric and electronic scrap. ” Thus says the general law of the European Union for the region. But what if the waste can be transformed into energy, or soil improvement, road base or even landscaping. We believe in miracles.  SHS Dryer is.