Ilma/Air

pilvet

Joka vuosi ilmaan pääseen miljardeja tonneja  erilaisia savukaasuja. Ne aiheuttavat suoraan tai välillisesti paljon haittaa. Entä jos kaasut voitaisiin hyödyntää ja tehdä niistä vaikka energiaa. Sitähän jo paljon tehdäänkin. Mutta yhtä tärkeää on estää kaasujen epäsuoravaikutus ilmastoon. Me uskomme ihmeisiin. SHS Dryer on.

Air Pollution – Each year industrially developed countries generate billions of tons of pollutants. Many pollutants come from directly identifiable sources; sulphur dioxide, for example, comes from electric power plants burning coal or oil. Others are formed through the action of sunlight on previously emitted reactive materials (called precursors). For example, ozone, a dangerous pollutant in smog, is produced by the interaction of hydrocarbons and nitrogen oxides under the influence of sunlight. It’s what we do, help the whole world for the better air quality. We believe in miracles.  SHS Dryer is.