SHS DRYER

MIHIN SHS KUIVAINTA voidaan käyttää?
• Kuivaamaan jätevesi- ja biologisen lietteen, ravintolan ja laivojen ruokajätteen, biojätteen, puun ja viljan ja hiivan, ruoppausjätteen vesistöistä, wc ja ulosteiden lietteen, jne jne.

WHERE SHS DRYER CAN BE USED?
•Drying of community wastewater sludge, restaurant and ship food waste, biological waste with bacteria remains, wood and grain and yeast, dredging waste from rive, toilet and excrement sludge, etc.

We believe in miracles. SHS Dryer is. Click to see more!

Drying of community wastewater sludge, sludge from paper factories, Drying of restaurant and ship food waste, jätevesiliete, biologinen liete, ravintolan ja laivojen ruokajätteen, biojätte, puu, vilja, hiiva, entsyymituotte, ruoppausjäte, wc ja ulostelieteDrying of biological waste with bacteria remains, Drying of wood and grain and yeast, Drying of Enzyme malt drying, Drying of dredging waste from river, Drying of toilet and excrement sludge

Onko tämä mahdollista?

SHS Dryer on suomalainen innovaatio. Lyhykäisesti kuinka menetelmä toimii: laitteeseen laitetaan esimerkiksi lietelentaa, teurasjätettä, rakennusjätettä, kaatopaikkajätettä, mekaanisen puunjalostuksen jätettä jne. Laite muuntaa kaiken noin 5 millimetrin kokoiseksi rakeeksi. Tuo rae voidaan käyttää sellaisenaan polttoaineena tai jos käsiteltävä jäte on ollut esim. lietelantaa tai teurasjätettä se voidaan käyttää 100% biologisena lannoitteena pelloilla.
Laitteen hyötysuhde on erinomainen, jopa yli 80%. Tämä todistaa VTT:llä tehdyt erittäin kattavat tutkimukset.

Jäte muuttuu rahaksi.

SHS Dryer menetelmä on testattu monissa eri paikoissa maailmalla. Nyt sen testaus- ja tuotekehitysaika on takana. Tuote on valmis markkinoille. Tuote on 100% suomalainen ja se valmistetaan Suomessa.

Is this possible?

SUPERHEATED STEAM DRYER (SHS)
A new innovative method to make money out of your waste problem. SHS Dryer is a Finnish innovation. A short description of how the method works: for example, the device is placed in liquid manure, slaughter waste, construction waste, landfill waste, wood processing waste, etc. It converts all of about 5 mm grain size. That's grain can be used as a fuel or if the waste has been treated such as liquid manure and slaughter waste, it can be used as a biological fertilizer in 100% of the fields.
The efficiency is excellent, even more than 80%. This proves the ETV*) made ​​a very comprehensive studies.
*)Environmental Technology Verification (ETV) 2008 by VTT Technical Research Centre of Finland