Rakentaminen/Construction

rakennus

”Rakennustoiminnan tuotanto-, korjaus- ja purkujätteet voidaan lajitella joko syntypaikalla tai toimittaa lajiteltaviksi sekalaista rakennusjätettä vastaanottaviin laitoksiin. Puu- ja metallijätteiden lajittelu omiksi kuormikseen niiden syntypaikalla on usein taloudellisesti kannattavaa. Omiksi kuormikseen on tarpeen lajitella myös betoni- ja tiilijätteet sekä maa- ja kiviainekset. Rakennusjätteiden joukkoon eivät kuulu ongelmajätteet eli vaaralliset jätteet tai sähkö- ja elektroniikkaromut.” Näin sanoo EU:n yleinen lakiohje. Mutta entä jos rakennusjäte voitaisiin käyttää vaikka engergiaksi, maanparannusaineeksi tai vaikkapa tieden perustaksi ja kaikki tämä tehdään taloudellisesti. Me uskomme ihmeisiin. SHS Dryer on.

”Waste generated through construction production, renovation and demolition works may be either sorted directly at source or delivered to such plants dealing with unsorted construction wastes. The immediate sorting of timber and metal waste into separated loads at source is usually a profitable solution. Concrete and brick debris, as well as extractable soil resources and rock material, must also be source-separated as individual loads. Construction waste may not contain any hazardous waste or electric and electronic scrap. ” Thus says the general law of the European Union for the region. But what if the waste can be transformed into energy, or soil improvement, road base or even landscaping. We believe in miracles.  SHS Dryer is.

Maatalous/Farming

pelto

Maatalous on yksi maailman suurimmista saastuttajista. Mutta ilman ruokaa emme tule toimeen. Suuri huoli on myös teurasjätteet. Kuinka ne voidaan hyödyntää? Kuinka teurasjäte voidaan käsitellä jo teurastamolla ja tehdä siitä vaikka engergiaa? Me uskomme ihmeisiin. SHS Dryer on.

OFFAL those parts of a meat animal which are used as food but which are not skeletal muscle. The term literally means “off fall”, or the pieces which fall from a carcase when it is butchered. Originally the word applied principally to the entrails. It now covers insides including the HEART, LIVER, and LUNGS (collectively known as the pluck), all abdominal organs and extremities: TAILS, FEET, and HEAD including BRAINS and TONGUE. In the Globe the expressions “organ meats” or “variety meats” are used instead. SHS Dryer can make from offal  100% bio-fertilizer. We believe in miracles. SHS Dryer  is.

Ilma/Air

pilvet

Joka vuosi ilmaan pääseen miljardeja tonneja  erilaisia savukaasuja. Ne aiheuttavat suoraan tai välillisesti paljon haittaa. Entä jos kaasut voitaisiin hyödyntää ja tehdä niistä vaikka energiaa. Sitähän jo paljon tehdäänkin. Mutta yhtä tärkeää on estää kaasujen epäsuoravaikutus ilmastoon. Me uskomme ihmeisiin. SHS Dryer on.

Air Pollution – Each year industrially developed countries generate billions of tons of pollutants. Many pollutants come from directly identifiable sources; sulphur dioxide, for example, comes from electric power plants burning coal or oil. Others are formed through the action of sunlight on previously emitted reactive materials (called precursors). For example, ozone, a dangerous pollutant in smog, is produced by the interaction of hydrocarbons and nitrogen oxides under the influence of sunlight. It’s what we do, help the whole world for the better air quality. We believe in miracles.  SHS Dryer is.

Saasteet/Pollution

koeputket1

Saasteongelma on ilmeinen kaikkialla maailmassa. Se vaikuttaa suoraan jo miljoonine ihmisten elämään ja aiheittaa moniamsairauksia, kuolemia ja terveysongelmia. Saasteet johtuvat pääosin erilaisista kemikaaleista ja niiden käyttämisestä. Käytön jälkeen ne leviävät luontoon ja aiheuttavat ongelmia. Mutta entä jos kaikki  voitaisiin muuttaa uudestaan hyödyksi. Me uskomme ihmeisiin. SHS Dryer on.

Pollution Crisis is a major problem all around the world. It has adversely affected the lives of millions of people and caused many deaths and health disorders. Pollution is contamination by a chemical or other agent that renders part of the environment unfit for intended or desired use. It deserves emphasis that the environment also refers to the place where you live. Natural processes have released toxic chemicals into the environment throughout the history of the earth. Currently, the pollution generated by human activities presents the most serious problem. We believe in miracles. SHS Dryer is.

Ratkaisu/Solution

tyttö

Koko maapallo on juuri nyt suurissa vaikeuksissa. Mitä me jätämme seuraaville sukupolville, lapsillemme. Kaikkialla etsitään ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Me uskomme ihmeisiiin. SHS Dryer on.

The Earth is in big trouble right now. What we leave to our children? All in all the world looking for the solution to climate change and waste management. Is there a way to change the industrial waste into energy or building material. We believe that it is. SHS Dryer has been developed to solve that problem exactly. We believe in miracles. SHS Dryer is.